Gemenskap

GEMENSKAP

Gudstjänst

Söndagsgudstjänsterna är kärnan i Husbykyrkans verksamhet. Där samlas vi en mångfald av etniciteter och åldrar. Efter gudstjänsterna fortsätter gemenskapen kring fikaborden.

Tillsammans tillber och ärar vi Gud, med målbilden från Upp 7:9-10:

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”

HEMGRUPPER

En viktig del av Husbykyrkans församlingsliv är hemgrupperna som möts hos olika personer under veckorna. Dessa är ett komplement till söndagsgudstjänsten och är en omsorgsfull gemenskap där vi får dela livet och tillsammans växa, utmanas och formas till att bli mer lika Jesus.


Grupperna ser lite olika ut och träffas olika ofta, men generellt brukar samlingarna innehålla fika eller mat, bön och förbön, goda samtal samt bibelläsning eller annat undervisningsmaterial.


Är du intresserad av att vara med i en gemenskapsgrupp kan du höra av dig till info@husbykyrkan.com

TRIVSELTRÄFFEN

Husbykyrkan har ett aktivt seniorarbete med samlingar för daglediga var tredje onsdag kl 14.00. Dessa trivselträffar med föredrag eller sång och musik har mycket varierande innehåll. Servering med hembakat fikabröd varje gång.


För aktuellt program KLICKA HÄR.


Ansvarig ledare är Wilgot Fritzon: wilgotf@gmail.com 

ERITREANSKA GRUPPEN

Den eritreanska gruppen möts i kyrkan för bön på onsdagar kl 17:00 och på lördagar för lovsång och undervisning kl 15:00-17:00


Vill du veta mer kan du höra av dig till Tesfamariam på nr: 0762685427

HUSBYKÖREN


Husbykyrkans kör träffas varannan tisdag kl 19:30-21 för sång, andakt och gemenskap. Ett par söndagar per termin ansvarar de får sång och musik på Husbykyrkans gudstjänster. Ibland inbjuds kören även att sjunga i andra kyrkor.


Är du intresserad av att vara så hör av dig till lena.rubensson@gmail.com

unsplash