Husby frikyrkoförsamling

Husbykyrkan är en kristen församling med en evangelikal, baptistisk och karismatisk grundsyn där omvändelsen är avgörande och Andens utrustning och evangelisation/mission har stor betydelse.

År 1976 stod kyrkan färdig i det nybyggda miljonprogramsområdet Husby, och själva församlingen grundades officiellt 1977 under namnet ”Husby frikyrkoförsamling”. Då var församlingen etnisk svensk och bestod av 20-40 personer. Idag, 40 år senare, finns en stor etnisk variation och närmare 300 medlemmar.

Vår tro

Husbykyrkan står bekänner sig till den apostoliska trosbekännelsen:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Bibeln

Bibeln, Guds ord, är grundnorm för församlingens och enskildas liv. Det är en gåva som församlingen förvaltar. Det är församlingens grund. Det undervisar, tröstar,tillrättavisar, upprättar, pånyttföder och fostrar. Församlingen ansluter sig till Lausannedeklarationens ord om Bibeln: ”Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet, dess fullständighet som Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och praxis.”

Vision

Församlingens vision är att den skall vara en plats dit alla människor kan komma och enas i bön och tillbedjan, att Husbykyrkan skall vara ett bönens hus för alla folk utifrån Jesu ord i Mark 11:17closeMark 11:17 17 And he was teaching them and saying to them, “Is it not written, ‘My house shall be called a house of prayer for all the nations’? But you have made it a den of robbers.” (ESV) closeMark 11:17closeMark 11:17 17 And he was teaching them and saying to them, “Is it not written, ‘My house shall be called a house of prayer for all the nations’? But you have made it a den of robbers.” (ESV) 17 And he was teaching them and saying to them, “Is it not written, ‘My house shall be called a house of prayer for all the nations’? But you have made it a den of robbers.” (ESV) . Utifrån detta vill vi tillsammans växa i liv, enhet och antal.

växa - ett bönens hus för alla folk

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangeliska frikyrkan

Husbykyrkan är ansluten till samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), vilket är en församlings- och missionsrörelse där cirka 300 kristna församlingar och cirka 34 000 medlemmar samverkar. EFK bedriver ett stort missionsarbete i många länder runt om i världen. Visionen är: ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”