BÖNEVECKA

Måndag 19 mars
19:00 Bön

Tisdag 20 mars
19:00 Bön

Onsdag 21 mars
14:00 Trivselträffen ”Änglamark och himlajord”. Konsert som låter texter och musik gestalta ett hopp om att livet åter kan bli levande och människan mänsklig i en tid av tilltagande likgiltighet. Sång av Erik Ström. Vid pianot Stig Andersson.
19:00 Bön

Torsdag 22 mars
19:00 Bön

Fredag 23 mars
19:00 Bön

Lördag 24 mars
17:00 Bön

Söndag 25 mars
10:00 Vuxenskolan Kristen meditation, Magdalena Blom

11:00 Gudstjänst Vägen till korset, Georg Kjellberg. Team 3

Torsdag 29 mars
19:00 Getsemanestund

Fredag 30 mars
11:00 Långfredagsgudstjänst Tobias Fritzon, team 4

Söndag 1 april
10:00 Bön
11:00 Påskdagsgudstjänst ”Möte med den uppståndne”, Tobias Fritzon. Kören sjunger. Nattvard

Fredag 6 april
9:30 Bön

Söndag 8 april
10:00 Vuxenskolan Hanna Leonardsson

11:00 Gudstjänst Predikan av Anton Thilander. Missionskollekt. Team 1

Onsdag 11 april
14:00 Trivselträffen Trädgårdsliv – ett år i min trädgård. Lotta Erdelyi har skapat en trädgård utöver det vanliga – kanske Sundbybergs vackraste. Visar bilder och ger värdefulla tips.

Fredag 13 april
9:30 Bön

Söndag 15 april
10:00 Bön
11:00 Gudstjänst Predikan av Martin Wärnelid, pastor i Folkungakyrkan. Team 4