Sammankallande i våra Gudstjänstteam

 Team 1 – Lilian Molin

lilmolin@gmail.com

 Team 2 – Wilgot Fritzon

wilgotf@gmail.com

 Team 3 – Bertil Gunnarson

bertilg48@gmail.com