Sammankallande i våra Gudstjänstteam

 Team 1 – Lilian Molin lilmolin@gmail.com

 Team 2 – Wilgot Fritzon wilgotf@gmail.com

 Team 3 – Bertil Gunnarson  begun@bredband.net

Team 4 – Hanna Leonardsson hannaleonardsson92@gmail.com