Vill du ha förbön? 

Är det något du vill att vi ska be för så kontakta oss. Du får gärna vara anonym. Gud hör bön. Du kan även skriva epost till info@husbykyrkan.com

I Kyrksalen har vi en böneskål där man kan lägga i en lapp som ingen utom Gud läser. Vi ber för alla lappar i böneskålen i söndagsgudstjänsten.

Vid våra nattvardsgudstjänster finns det alltid två förebedjare redo att betjäna dig under nattvarden. Övriga söndagar brukar det finnas möjlighet att få förbön på första bänk efter gudstjänsten är avslutad.