Ungdomsgruppen

Välkommen till ungdomsgruppen!

Ungdomsgruppen träffas kl 19-22 på fredagar i Husbykyrkan. Varje vecka har vi någon aktivitet, andakt och fika. Exempel på aktiviteter kan vara spelkväll, olika tävlingar, filmkväll, övernattning, stormöten i andra kyrkor, och mycket mer.

Du är varmt välkommen till oss från och med det år du fyller 13, övre åldersgräns är 20 år. Om du vill få SMS om vad som händer en specifik fredag eller om du har någon annan fråga så tveka inte att kontakta Hanna på mail: Hanna.Leonardsson@husbykyrkan.com eller på mobil: 0760-284304

Ungdomsgruppen är ett samarbete mellan Husbykyrkan och Rinkeby Internationella Församling.