Styrelse och församlingsledning

Församlingsledning

Våra församlingsledare är utsedda av församlingen och ansvarar för församlingens andliga ledarskap. Församlingens föreståndare leder församlingsledningen och arbetet är fokuserat kring frågor rörande teologi, undervisning, vision/inriktning, samt medlemsvård (t ex själavårdssamtal och omsorg). Församlingsledningen består av församlingens anställda pastorer, samt ytterligare 6 församlingsmedlemmar med stort förtroende i församlingen. Mer information om vilka som ingår i församlingsledningen finns på anslagstavlan i kyrkan. Vill du kontakta församlingsledningen gör du det enklast genom vår föreståndare Anton Thilander: anton.thilander@husbykyrkan.com, 0760-28 99 19

Styrelse

Församlingens styrelse är utsedd av församlingen och är juridiskt ansvarig för verksamheten. Styrelsen hanterar frågor så som fastighet, ekonomi, personalfrågor etc. Styrelsen består av åtta församlingsmedlemmar, varav två av dessa även är församlingsledare. Mer information om vilka som ingår i styrelsen finns på anslagstavlan i kyrkan. Vill du kontakta styrelsen gör du det enklast genom: ordforande@husbykyrkan.com