Info om Covid-19 och vår verksamhet

Folkhälsomyndighetens skärpta råd

Folkhälsomyndigeten bedömer risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög, och har skärpt de allmänna råden i Stockholmsområdet fram till den 19 november. De uppmanar alla att bland annat “Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.”

Vi som församling har ett stort ansvar att hantera denna situation föredömligt och har därför vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning. Inte minst för riskgruppernas och sjukvårdens skull måste vi alla återigen påminnas om att hålla i och hålla ut. Även om du inte själv befinner dig i riskzonen så säger Jesus ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” (Matt 25:40). Därför vill vi uppmana er alla att noga följa de instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger.

För att följa de nya råden har vi beslutat att pausa alla våra fysiska sammankomster. Detta gäller bland annat söndagsgudstjänster, barnverksamhet, språkgrupper, bönegrupper, riskgruppsgudstjänster och seniorverksamhet.

Detta känns naturligtvis väldigt väldigt tråkigt, men ändå nödvändigt i nuläget. Samtidigt vill vi fortsätta tillbe Gud, ta del av undervisning, och i den isolation många upplever finns ett extra stort behov av närvaro och gemenskap. Därför får vi alla hjälpas åt att i så stor utsträckning vi kan interagera med varandra på säkra sätt, till exempel via digitala plattformar, ringa varandra eller kanske mötas utomhus på bra avstånd.

Gudstjänster

Precis som tidigare kommer vi att sända gudstjänsterna 10:30 via vår Youtubekanal. Vår önskan är att gudstjänsterna ska vara mer interagerande med gudstjänstdeltagarna, och därför är tanken att vi ska sända dem LIVE från kyrkan, möjliggöra för böneämnen att skickas in, osv. Prenumerera gärna på våra videor så du inte missar när vi lägger ut nya klipp!

Barn och föräldrar

Ledarna i Bibeläventyret kommer skicka ut material inför söndagarna: en berättelse med lite frågor, kanske någon aktivitet eller något pyssel som ni skulle kunna göra hemma tillsammans med era barn. Är du intresserad av att få detta material så maila oss på info@husbykyrkan.com.

Bönegrupper

Bönegrupper uppmuntras att fortsätta ses via något slags videokonferenssystem, exempelvis Zoom, Skype, Messenger eller liknande. Behöver någon grupp hjälp med det kan de höra av sig till någon av pastorerna.

Persisktalande gruppen

Även denna grupp pausas, men tanken är att det ska bli någon form av sändning på internet istället, till att börja med på Instagram: https://www.instagram.com/husbykyrkan_kista/

Tappa inte modet

Mitt i den situation som vi nu befinner oss i är det lätt att bli rädd och känna oro. Men vi får påminna oss om att vi har en stor Gud och att han vill ge oss av sin frid. Till honom får vi komma med all vår oro. Vi får minnas Jesu ord: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh 14:27) Vi har möjligheten att vända denna tid av oro till en tid då vi söker Gud tillsammans! Vi är övertygade om att Gud fortsätter verka mitt ibland oss och att denna period ändå kan få bli till välsignelse.

Om du har några frågor, funderingar eller bara vill prata så hör gärna av dig! Anton och Hanna är vanligtvis i kyrkan tisdag-torsdag dagtid om du vill komma förbi (hör gärna av dig först så de är på plats). De svarar även i telefon i den mån de kan, annars kan du alltid skicka ett sms eller mail så återkommer de när de har möjlighet.

Anton Thilander: anton.thilander@husbykyrkan.com, 070-759 72 63 (lättast att nå dagtid tis-tors) Hanna Leonardsson: hanna.leonardsson@husbykyrkan.com, 072-326 86 55 (lättast att nå dagtid tis-tors) Peyman Shayegan: peyman@husbykyrkan.com, 072-209 55 77

Gud välsigne er alla!

2020-11-05