Gudstjänster

Söndagsgudstjänsterna är det viktigaste av all Husbykyrkans verksamhet. Församlingens vision är att vara ”Ett bönens hus för alla folk” och detta blir synligt när vi samlas i en mångfald av etniciteter och åldrar.

Tillsammans tillber och ärar vi Gud, med målbilden från Upp 7:9-10: Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”

Alla barn mellan 3-13 år deltar i början av gudstjänsten och är sedan välkomna till Bibeläventyret en trappa ner.

Efter gudstjänsterna fortsätter gemenskapen kring fikaborden. Möjlighet till tolkning av gudstjänsterna finns till farsi/dari فارسی/دری), engelska (english), arabiska (العربية) och tigrinja (ትግርኛ).